Logo Maxifootball

Ruszyły „Zajęcia Sportowe dla 20 Seniorów w Domu Dziennego Pobytu”!!!

„Zajęcia sportowe dla 20 Seniorów z Domu Dziennego Pobytu” to zajecia odbywajace się w dwóch formach: gimnastyki rekreacyjnej i ogólnorozwojowej m.in. fitness, areobik oraz zajęć nordic walking.

Już samym początku, przed rozpoczęciem zajęć, odbyły się spotkania informacyjno-rekrutacyjne w Domach Dziennego Pobytu przy ul.Senatorskiej 4 oraz ul.Lelewela 17 w Łodzi, na których Koordynatorki projektu przedstawiły Seniorom harmonogram projektu, regulamin zajęć, źródło finansowania oraz opowiedziały o celach i korzyściach wynikających z tego rodzaju aktywności.

Seniorzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie, dzięki czemu niecały tydzień później w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi odbyły się badania lekarskie kwalifikujące do zajęć oraz spotkanie z dietetykiem.

18 lipca Seniorzy rozpoczęli swoja 12-tygodniową przygodę z zajęciami fitness oraz nordic walking pod czujnym okiem Pani Małgorzaty Gowarzewskiej (Instruktor Fitness) oraz Pana Przemysława Stupnowicza (Instruktora Nordic Walking)!!!

Flaga i godło Polski

Projekt realizowany w ramach zadania Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”,, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Wartość dofinansowania zadanie publicznego: 20 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 23 500,00 zł