Logo Maxifootball

Spacerem po zdrowie z EkoSeniorem

W dniu 24 czerwca Grupa Nieformalna wraz z Patronem – Fundacją MaxiFootball zorganizowała dla 20 seniorów z łódzkich Domów Dziennego Pobytu wycieczkę do Rogowa i Lasu Wiączyńskiego.

Według dość powszechnej opinii dotyczącej aktywności osób starszych, byliśmy pewni, iż czeka nas wiele wysiłku, by nakłonić seniorów do udziału w projekcie. Jakież było nasze zdziwienie, gdy seniorzy entuzjastycznie zareagowali nie tylko na wyjazd, ale także na zorganizowane prelekcje związane z segregacją odpadów, zdrowego żywienia i oszczędnego gospodarowania zasobami. Na spotkaniach w łódzkich DDP (przy ul. Lelewela i ul. Senatorskiej) wszyscy seniorzy, których stan zdrowia na to pozwalał, zgłosili akces do udziału w programie. Otwarci na porady dietetyczne, żywo zainteresowani historią regionu, realizowali z nami założenia projektu pełni świadomi wagi poruszanych tematów.

Przygotowane tematyczne prelekcje przykuły uwagę seniorów, dzięki czemu wywiązały się liczne rozmowy o poruszanych zagadnieniach. Wycieczka, podczas której odwiedziliśmy Muzeum Lasu i Drewna, Arboretum w Rogowe i Miejsce Pamięci Narodowej w Lesie Wiączyńskim, była okazją nie tylko do rekreacji na świeżym powietrzu połączonej z realizacją celów edukacyjnych i adaptacyjnych, ale też międzypokoleniowej integracji. Największą nagrodą dla nas jako organizatorów za wysiłek włożony w organizację przedsięwzięcia były postulaty seniorów o jak najszybszą organizację następnej wycieczki. Z kolei wymiernym efektem działań edukacyjnych było faktyczne zwiększenie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia, selektywnej zbiórki odpadów i oszczędzania energii, co znalazło wyraz w przeprowadzonych badaniach ankietowych. Celem utrwalenia dobytej wiedzy Seniorzy otrzymali także ulotki utrwalające podstawowe zasady w przedmiotowych tematach.

W realizację zadań, oprócz Fundacji MaxiFootball i Grupy Nieformalnej, zaangażowani byli fotograf i dietetyk, zaś nieocenionym wsparciem byli pracownicy Domów Dziennego Pobytu.

Uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy!!!

Wszystkie działania stanowiły wykonanie projektu pod nazwą „Spacerem po zdrowie z Ekoseniorem” realizowanego w ramach konkursu „Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”, organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie („NIW”) ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (“Konkurs”), którego operatorem jest Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą we Wrocławiu (“Operator”).

Wartość przyznanego grantu wynosiła 4000 zł

Logotypy: Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Wspólnota Pokoleń, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 Nowe FIO