Fundacja MaxiFootball Patronem Projektu „Spacerem po zdrowie z EKOseniorem”

3 seniorów oraz opis wydarzenia Fundacji

Miło nam ogłosić, iż Fundacja MaxiFootball została Patronem projektu „Spacerem po zdrowie z EKOseniorem” w ramach przyznanego grantu w konkursie #ZlotyWiek organizowanego przez Fundacja Wspólnota Pokoleń.

Projekt w konkursie ,,Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów” , współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt „Spacerem po zdrowie z EKOseniorem” uzyskał 9,5/10 punktów i znalazł się w gronie 17 wygranych spośród 199 zakwalifikowanych projektów.

Realizacja projektu obejmuję między innymi:
– prelekcję na temat ekologii oraz zdrowego odżywania
– wycieczkę do Arboretum w Rogowie, jednego z najcenniejszych w gatunki, odmiany drzew i krzewów ogrodu w Europie.

Projekt realizowany będzie na przełomie maja i czerwca.