HISTORIA FUNDACJI

2007r. 18 października 2007 roku powstaje Fundacja MaxiFootball, której misją jest krzewienie sportu, działalność charytatywna oraz pomoc sportowcom, którzy ulegli wypadkom lub groźnym kontuzjom.

2008 r. – Fundacja współpracuje ze szkołami i klubami sportowymi oraz domami dziecka pomagając w zakupie sprzętu sportowego, organizowaniu zajęć wychowania fizycznego – w szczególności piłki nożnej.

2010 r. – Fundacja stawia na popieranie wszelkich inicjatyw, które doprowadzą do zwiększenia liczby placówek rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej

2011r. – Zorganizowanie „I Mistrzostw Łódzkich Dzielnic” w piłce nożnej.

2012 r. – Śmierć Włodzimierza Smolarka – Fundatora Fundacji.

2014r. – Fundacja zmienia swoja lokalizację na miejsce bez barier architektonicznych dostosowane do osób z niepełnosprawnościami

2015 r. – Fundacja MaxiFootball do organizowanych wydarzeń sportowych włącza seniorów oraz osoby defaworyzowane.

2018r. Fundacja MaxiFootball angażuje się w pomaganie osobom biernym zawodowo.

2019r.  Zorganizowanie „II Mistrzostw Łódzkich Dzielnic” w Futsalu.

2020r.  Fundacja dostosowuje swoje działania do sytuacji pandemicznej rozpoczynając udzielanie pomocy osobom indywidualnym w sytuacji kryzysowej, sportowcom, ale również osobom będących poza sportem w tym migrantom oraz osobom z niepełnosprawnościami.

2021r. –
 Zmiana Statutu Fundacji MaxiFootball

„Ze sportem świat jest piękniejszy”