UKRAINA

Od 24 lutego prowadziliśmy punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy!

Przez cztery miesiące wydawaliśmy pomoc rzeczową: żywność, artykuły chemiczne, artykuły dziecięce oraz odzież i zabawki.

WSPOMOGLIŚMY 2 000 OSÓB: kobiety, dzieci i seniorów!

W punkcie:

  • udzielamy poradnictwa socjalnego
  • pomagamy w bieżących sprawach tj. poruszanie się po polskiej służbie zdrowia
  • przybliżamy obowiązujący polski system prawny
  • objaśniamy zasady korzystania z usług publicznych
  • informujemy o dostępności do bezpłatnych zajęć sportowych

 

Stworzyliśmy 150 paczek z żywnością, słodyczami oraz pluszakiem dla dzieci czekających w długich kolejkach na przejściach granicznych!

Dziękujemy Fundacji HAPPY KIDS za dostarczone zabawki!

 
Zorganizowaliśmy Zabawę Wielkanocną dla 30 Ukraińskich dzieci!

Dla dzieci przygotowaliśmy zajęcia plastyczne z ozdabiania wielkanocnych pisanek oraz malowania twarzy.
Każde dziecko otrzymało czekoladowe jajko od darczyńców z Anglii oraz zabawkę dostosowana do wieku i zainteresowań.

Dekorację otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Łodzi.

 


Wysłaliśmy dwukrotnie pomoc rzeczową dla Szpitala Matki i Dziecka w Żytomierzu oraz dla organizacji pozarządowej „Zjednoczeni miłością” w Iwano-Frankiwsku i Szpitala Położniczego w Warszawie-Międzylesiu. 

TO WSZYSTKO DZIĘKI NASZYM DARCZYŃCOM Z ANGLII! DZIĘKUJEMY!!!!