"AKTYWNI W SPORCIE - AKTYWNI W ŻYCIU"

Projekt „Aktywni w sporcie – Aktywni w życiu” ma na celu zwiększenie zaangażowania w inicjatywy prorodzinne oraz prospołeczne w ramach działalności wolontariatu w obszarze rekreacyjno-sportowym, które wraz z kluczowym wsparciem psychologicznym prowadzić będzie do poprawy zdrowia psychicznego zawodniczek i zawodników klubów sportowych z terenu Łodzi oraz województwa łódzkiego.

Całkowita wartość finansowanego zadania publicznego: 81 420,00 zł.