Celem projektu „Zajęcia sportowe dla 20 Seniorów z Domu Dziennego Pobytu”  jest poprawa stanu zdrowia, poprzez organizację bezpłatnych zajęć sportowych w dwóch formach:
1. Gimnastyka rekreacyjna i ogólnorozwojowa (Fitness)
2. Nordic Walking

Projekrealizowany w ramach zadania Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”,, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Wartość dofinansowania zadanie publicznego: 20 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania publicznego: 23 500,00 z